Oto najważniejsze zasady obowiązujące w naszej wypożyczalni.

1. Minimalny okres wypożyczenia to 2 doby  a maksymalny 14 dni.

W razie chęci wynajmu na dłuższy okres prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Początek i koniec wypożyczenia muszą wypadać w dni otwarcia wypożyczalni, od poniedziałku do piątku (między godziną 9 a 18) lub w soboty (między 9 a 13), z wyłączeniem świąt.

2. Rezerwacji towaru należy dokonywać z co najmniej 20 dniowym wyprzedzeniem. Jeśli chcesz dokonać wypożyczenia z dnia na dzień należy skonsultować taką możliwość z nami.

ILOŚĆ DESTYLATORÓW OGRANICZONA.


3. Zalecamy aby rezerwacji dokonać online pisząc na email:[email protected].

W treści podać wielkość destylatora oraz termin wypożyczenia.

4. Rezerwacja jest ważna po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości usługi.

Podczas odbioru towaru do wynajmu opłata za usługę wypożyczenia będzie pomniejszona o wpłacony wcześniej zadatek.

Informujemy, że w przypadku anulacji rezerwacji zadatek ma formę bezzwrotną.

5. Towar zostanie przygotowany na wskazany dzień.

Podczas odbioru zostanie od Ciebie pobrana kaucja, która określona jest na karcie każdego przedmiotu

oraz opłata za wynajem. Na miejscu podpisywana jest umowa wynajmu,

do jej zawarcia niezbędne jest okazanie dowodu osobistego (nie jest on przez nas kopiowany).

Preferujemy odbiór osobisty.

Klient zostanie przeszkolony w obsłudze sprzętu.

Istnieje możliwość wysłania dostarczenia destylatora kurierem z ubezpieczeniem na koszt klienta . Zwrot wypożyczonego sprzętu taką sama drogą( przez kuriera).Koszt wypożyczenia wzrasta o 10 %.

6. Towar należy zwrócić w zadeklarowanym terminie, czysty i kompletny.

7. Jeśli aparatura destylacyjna  jest kompletna  i nie jest uszkodzona  podczas jego zdania otrzymujesz zwrot kaucji. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń są one wyceniane i rozliczane z wpłaconej kaucji, a jeśli kaucja nie jest wystarczająca do pokrycia strat wypożyczalnia oczekuje na wpłatę pozostałych środków w ciągu 7 dni od przedstawienia klientowi kosztorysu naprawy.

8. Wypożyczony u nas destylator może być  użyty tylko zgodnie z technologią i  tylko do destylacji olejków eterycznych oraz hydrolatów.

Wykorzystanie  naszego sprzętu w celu produkcji alkoholu zostanie natychmiast zgłoszone  organom ścigania.

W takim wypadku klient ponosi kompletny koszt zakupu destylatora ,który jest określony w umowie.

W razie odmowy zapłaty za nieuprawnione użycie wynajętego sprzętu sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.


Koszyk

Statystyki zbiorcze na stronę